בלון בהצלחה

תיאור המוצר:

בלון עם הדפסה “בהצלחה”
*יתכן וישלח בלון דומה אך לא זהה

מחיר: 20