בלון מהלך מיקימאוס

תיאור המוצר:

בלון ענק בגודל של ילד כמטר גובה

מחיר: 220