בלון מיילר 18″ מזל-טוב

תיאור המוצר:

בלון מיילר בגודל כ40 ס”מ.
*יתכן וישלח בלון דומה ולא זהה עם אותו מסר

מחיר: 20