קשת שתי עמודים

תיאור המוצר:

קשת מורכבת משתי עמודים ובלוני הליום מקשרים בניהם

מחיר: 600